DOTIČNE TIŠINE # 7-9

Odprti formati
27. 11. 2022 / DOTIČNE TIŠINE # 7 – Od somatske prakse do koreografskega materijala. Predstavitev projekta in delavnica. / Multimedijalna Koliba – Somahut, Zagreb
18. 12. 2022 / DOTIČNE TIŠINE # 8 – Nagib k študiju / Lutkovno gledališče Maribor
16. – 23. – 30. 1. 2023 / DOTIČNE TIŠINE # 9 / SVŠGUGL, Plesni gledališki center, Ljubljana

Kako približati somatsko kreativne postopke širši javnosti – delo z izkušnjo drugih (vprašanje omejevanja kot kreativne svobode in ne hierarhičnega enosmernega procesa) in kako ustvariti pogoje, kjer lahko jezik in misel, ki se porajata iz Kako somatsko umetniške prakse vplivajo na spreminjanje dojemanja telesa/telesnosti in odnosov in kako lahko o načinih dialoga premišljamo skozi spekter izkustvenega znanja, ki ga obe sogovornici prinašata iz večletnega raziskovanja somatske prisotnosti in dotika.

Pojem srečanja razpirata tudi skozi “dotik”. Skozenj raziskujeta primaren odnos do sveta in ga širita v različne sfere pomena “dotikanja”: otipljivo, oprijemljivo, korporealno, utelešeno, taktilno, zaznano/občuteno, efemeralno,  prisotno/odsotno, daleč/blizu, intimno/skupno.

V odprtih formatih Dotične tišine raziskujeta ta vprašanja z različnimi ciljnimi skupinami.

Emanat.si