DOTIČNE TIŠINE # 3-6

Odprti formati
15.-16. 10. 2022 / DOTIČNE TIŠINE # 3 – Nagib k študiju / Vetrinjski dvor Maribor
20.-21. 10. 2022 / DOTIČNE TIŠINE # 4-5 / Sodelovanje s SŠVGUGL, Ljubljana
8. 11. 2022 / DOTIČNE TIŠINE # 6 / Dom upokojencev center Tabor – Poljane

Kako približati somatsko kreativne postopke širši javnosti – delo z izkušnjo drugih (vprašanje omejevanja kot kreativne svobode in ne hierarhičnega enosmernega procesa) in kako ustvariti pogoje, kjer lahko jezik in misel, ki se porajata iz Kako somatsko umetniške prakse vplivajo na spreminjanje dojemanja telesa/telesnosti in odnosov in kako lahko o načinih dialoga premišljamo skozi spekter izkustvenega znanja, ki ga obe sogovornici prinašata iz večletnega raziskovanja somatske prisotnosti in dotika.

Pojem srečanja razpirata tudi skozi “dotik”. Skozenj raziskujeta primaren odnos do sveta in ga širita v različne sfere pomena “dotikanja”: otipljivo, oprijemljivo, korporealno, utelešeno, taktilno, zaznano/občuteno, efemeralno,  prisotno/odsotno, daleč/blizu, intimno/skupno.

V odprtih formatih Dotične tišine raziskujeta ta vprašanja z različnimi ciljnimi skupinami.