POESIS SEBSTVA - VIJUGANJE: PRAKSA HOJE (OD TOČKE A DO B)

30. 9. in 1. 10. 2021 ob 16h

Želja in Vijuga. Ali pot spreminja željo?
Vijuga kot eksistencialni prostor, kjer se lahko sproducirajo želje, potrebe, ideje, pot k sebi, z drugim in še več …
Poíesis sebstva je projekt, ki razpira umetniško delo kot proces in omogoča aktivno vključevanje gledalcev v doživljanje, ki se odpre na celo telo in ne samo na pogled.
Poíesis sebstva se odpove težnji po določenem plesnem stilu, ki se običajno nanaša na vprašanje identitet plesa (Kaj je določen ples?), saj ga zanima predvsem, kaj lahko ples ali telo naredi ter na kakšen način lahko to naredi.

V tem smislu se koreografska plesna kompozicija sreča s senzorialno telesno kompozicijo (iz česa je naše telo in njegovo gibanje) in nenazadnje s socialno kompozicijo, saj občinstvo v izkušnji poveže na drugačen način kot klasični formati (ples – gledališče). Idejo, ki jo preigrava na odru med sprehodom, tokrat razširja v urbani prostor.

Iskanje različnih oblik dokumentiranja in performativnih akcij je postala namreč tema, ki neposredno vznika iz takšnega načina dela. V ospredje postavlja skrito kontinuiteto koreografskega dela kot prakticiranja ter pomen razkrivanja nezaznavnih telesnih procesov s sodelujočimi umetniki in z gledalci.

Umetniška vodja: Snježana Premuš
Soustvarjalci: Snježana Premuš in Rok Vevar v sodelovanju z Barbaro Kukovec, Barbaro Kanc, Lizo Šimenc, Uršo Rupnik, Anjo Mejač, Alenko Herman, Bojano Mišić, Mašo Radhi Buh, Barbaro Kukovec, Katjo Kosi, Petjo Horvat
Fotografija: Marcandrea
Produkcija: Zavod Federacija Ljubljana
Koprodukcija: Bunker
Projekt je podprla Mestna občina Ljubljana.