Kaj je Dogovor / Score

Koordinatorka: Andreja Podrzavnik Rauch
Sodelovali: Kolektiv Federacije in Company Blu

Kaj je score? je del serije pogovorov, s katero želi Kolektiv Federacija nasloviti ključna vprašanja v raziskavi plesa in umetnosti v tesni povezavi s širšim družbenim okoljem. To so vprašanja, s katerimi Federacija intenzivno dela že tretje leto v okviru štiriletnega kolektivnega projekta Tkolektivnos. 

Iztočnica za pogovor: Začnemo lahko kar pri izrazu score, ki mu v slovenščini iz mnogih razlogov (zgodovina konteksta, pomensko polje, plesna terminologija v angleščini…) težje najdemo ustrezen prevod za ta način dela. Trenutno smo se pri Federaciji odločili za izraz dogovor. Prevod pa je le vhod v večplastnost pomena tega termina.

.