Prenos

Koordinator: Gregor Kamnikar
Jedrna Skupina: Kaja Lorenci, Ryzo Fukuhara, Maja Dekleva Lapajne, Andreja Podrzavnik, Gregor Kamnikar, Snježana Premuš, Tina Valentan

V projektu Prenos smo se ukvarjali z uporabo rezultatov umetniške raziskave prvega leta projekta Tkolektivnos pri delu z različnimi ciljnimi skupinami. Tako kot z gledanjem, ki smo ga preizpraševali v prvem letu Tkolektivnosa (Odnos), je tudi s prenosom znanja: “Ni samo pomembno, kaj prenašamo, pač pa tudi, kako prenašamo.”  Prenos znanja je vedno povezan s specifičnim okoljem in okoliščinami. 

Osebe iz Doma starejših občanov Fužine smo povabili, v izmenjavo znanj v stalni razstavi zgodovine mesta Ljubljane v 20. stoletju (MGML), ki dejansko predstavlja del njihovega življenja. Kakšen je občutek, ko vidiš predmet v vitrini muzeja, s katerim si živel ali odraščal? Kako uporabiti dogovor FUO kot okolje, kjer lahko izmenjujemo znanje, spomine, načine bivanja, odnose?

Pri delu z dijakinjami smo naslovili tisti del njihovega doživljanja, ki se ga v šoli ne naslavlja dovolj: Kako nam dogovor FUO omogoča, da sprostimo vlogo učenec – učitelj in se lahko bolje posvetimo neposredni izmenjavi znanj?

.