Zanos

Koordinatorka: Andreja Podrzavnik
Kolektiv in gostje: Andreja Podrzavnik, Gregor Kamnikar, Snježana Premuš, Company Blu – Alessandro Certini in Charlotte Zerbey

Kolektiv Federacija svoje raziskave v plesu prednostno vodi preko serije dogovorov, tj. score-ov. Zanos se posveča raziskovanju dela z Dogovori, izhodiščno vprašanje oziroma vsebinsko vodilo dela tega procesa je Kaj je Score/Dogovor? Konkretneje; kdaj se dogovor kot tak vzpostavi in pa preigravanje dogovora FUO, ki se v tem letu definira.

Kolektiv je skozi celo leto deloval v formatu ateljejev, v drugi polovici leta pa v dialogu z gosti iz Italije – Company Blu. V ateljejskih izpeljavah s Company Blu nas je zanimal način obnašanja v muzeju in kje so ločnice med vsakdanjim življenjem, sedanjim trenutkom ter pomenom časa in dokumentiranja. Vprašali smo se tudi ali je fenomen muzeja res tako neizogibno povezan le s preteklostjo.

“Telo je že muzej vsega, kar se dogaja sedaj in sedaj se dogaja vse, kar je bilo prej in bo potem” je rekla dijakinja, ko je sedela v muzeju in razmišljala o tem, kaj dela kolektiv Federacija.

.