Želja po skupni strukturi, ki jo aktivno soustvarjamo in v kateri smo lahko ‘doma’ ter nam omogoča (so)delovat, se je v meni vse bolj krepila nekje od leta 2005. Dozorela je leta 2009, ko smo skupaj s Snježano in Gregorjem so-ustanovili Zavod Federacija.

Strukturo zavoda in način vodenja smo kiparili na novo in še vedno; usklajujemo svoje avtorske in naše kolektivne interese in vizije ter jih umeščamo v širši kontekst družbe.

Zares sem ponosna in vesela, da nam je skupaj uspelo ustvarit teh neverjetno bogatih 10 let. Hvala vsem, ki ste soustvarjali z nami!

.

Torek

Čas - Telo - Trio

Vabljeni v sliko

Nezaznaven vzgib, Reka

Nezaznaven vzgib, Ljubljana

Trajanje, 3. del

Trajanje - Minevanje

Nastajanje

Kar ostane

Posebna izdaja #1

Posebna izdaja #2

Posebna izdaja #3

Kar ostane - izsek

Posebna izdaja, Giorgia in Milan, feat. Chris Benstead

Trajanje - Minevanje, 2.slika

Posebna izdaja, Andreja in Jošt